Prenataal onderzoek

De meeste kinderen worden gezond geboren. Aangeboren afwijkingen komen relatief weinig voor: 99 van de 100 zwangerschappen eindigen in de geboorte van een volkomen gezond kind.

Bij de resterende 1 van de 100 zwangerschappen wordt voor of na de geboorte een aandoening vastgesteld. Een groot aantal aandoeningen zijn voor de geboorte zichtbaar door middel van echoscopisch onderzoek.

Alle zwangeren komen, gedurende de zwangerschap, in aanmerking voor twee echo's:
Een termijnecho (ook wel 12 weken of eerste trimesterecho genoemd)

  • Wordt gedaan bij 12 weken
  • Kijkt of de zwangerschap op dat moment intact is (of er hartactie aanwezig is)
  • Kijkt of er sprake is van een eenling of meerling zwangerschap
  • Kan rond twaalf weken beperkt kijken of de foetus er structureel normaal uit ziet

Een structureel echo onderzoek (ook wel SEO of 20 weken echo genoemd)

  • Wordt gedaan ronde 20 weken zwangerschapsduur. 
  • Dit is een medische controle van je kind, geen pretecho. 
  • Er wordt gekeken naar afwijkingen. 

Beide echo's worden overigens vergoed door je verzekeraar.

Naast deze 2 standaard echo's bestaat er ook nog twee andere non-invasieve (= niet schadelijk voor de baby) methodes om jou en je partner nog meer informatie te geven over je kind.

Dit onderzoek kan je misschien geruststellen over de gezondheid van je kind. Maar ze kunnen je juist ook ongerust maken en je voor een moeilijke keuze stellen.
Je bepaalt zelf of je de onderzoeken en welke onderzoeken je wilt en of je eventueel nog verder onderzoek wilt laten verrichten. Wanneer je overweegt om prenatale screening te laten doen is het belangrijk dat je eerst uitgebreid met ons komt praten hierover. Onze rol is niet om je hierin te adviseren, maar om je hierover te informeren en jullie te helpen met het maken van een keuze.

Voor informatie en een keuzehulp zie ook: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

 

 

De combinatietest

Hierbij wordt door middel van een bloedafname (afgenomen bij 9-11 weken zwangerschapsduur), je leeftijd en een gericht echoscopisch onderzoek naar de dikte van de nekplooi van de baby (gedaan bij 11-14 weken zwangerschapsduur) het risico bepaald van de kans op een baby met het syndroom van Down, Edwards of Patau. 
Omdat de combinatietest een kansbepalende test is, kan de test geen uitsluitsel geven over de aanwezigheid van deze syndromen.
Het resultaat geeft aan of er wel of geen sprake is van een duidelijk verhoogde kans. Wanneer de test aangeeft dat de kans verhoogd is (meer dan 1 op 200), dan kunnen jullie kiezen voor vervolgonderzoek in de vorm van prenatale diagnostiek zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

De combinatietest wordt over het algemeen niet vergoed. Dit kun je navragen bij je verzekeraar. De prijs bedraagt €168,-


Voor meer informatie: www.bovenmaasprenataal.com, www.star-mdc.nl.

 

NIPT

Hierbij wordt er in het bloed van de moeder onderzoek gedaan naar Down-, Edwards- of Patausyndroom. Deze bloedafname kan plaatsvinden vanaf 11 weken zwangerschapsduur. Ook hierbij geldt dat de test geen volledige zekerheid geeft. Wanneer de uitslag afwijkend is, kunnen jullie kiezen voor vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie). 

De NIPT wordt niet vergoed. De prijs bedraagt € 175,-

In Nederland wordt de NIPT aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies: de TRIDENT-1 en de TRIDENT-2. Deelname aan de test betekent dan ook automatisch deelname aan het onderzoek.

Meer informatie: www.meerovernipt.nl

 

Prenatale diagnostiek

Wanneer er in jouw familie of die van je partner een aangeboren of erfelijke aandoening voorkomt of als je zelf een bepaalde ziekte hebt of bepaalde medicijnen gebruikt die mogelijk schadelijk kunnen zijn in de zwangerschap kun je in aanmerking komen voor prenatale diagnostiek.
Ook als er sprake is van een verhoogde kans bij prenataal screeningsonderzoek kun je hiervoor kiezen.


Wij verwijzen je dan naar het Erasmus Medisch Centrum, alwaar een intake plaatsvindt en de verschillende mogelijkheden van onderzoek, zoals de combinatietest (die overigens wel vergoed wordt indien je, zoals hierboven genoemd, in aanmerking komt voor prenatale diagnostiek) een vlokkentest en vruchtwaterpunctie of een gespecialiseerde 20 weken echo (een GUO) met je worden besproken.
Wij kunnen je hier meer informatie over geven, maar je kunt ook op de onderstaande website kijken voor meer informatie.
Voor meer informatie: www.rivm.nl

 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Arial} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 30.0px; text-indent: -24.0px; font: 16.0px Arial} span.s1 {font: 14.0px Times} span.s2 {text-decoration: underline ; color: #4787ff} span.s3 {font: 13.0px Symbol} span.s4 {font: 9.0px 'Times New Roman'} span.s5 {font: 16.0px Arial}