de wereld is mooier met jou

Klachtenregeling

Wij doen ons best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Als je vindt dat wij daarin tekort zijn geschoten of anderszins vindt dat wij je niet goed hebben geholpen horen wij dat graag van je.

We kunnen door middel van een gesprek proberen hier samen uit te komen. Wij leren ook van onze fouten en willen onze praktijkvoering waar mogelijk optimaliseren.
Als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

De KNOV klachtencommissie:
• Heeft geheimhoudingsplicht.
• Behandelt je klacht onafhankelijk.
• Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor.
• Doet uitspraak over de gegrondheid van je klacht.
• Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen.
• Doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding.


Het adres van de klachtencommissie waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd is:
Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
www.knov.nl