De plaats waar je wilt bevallen is wat ons betreft de keuze van jou en je partner. Beval in ieder geval op de plek waar jullie je allebei prettig en veilig voelen. Wanneer je je niet veilig voelt, kan dit remmend werken op het verloop van de bevalling. 

Jullie kunnen tot het laatst wachten met de definitieve beslissing. 

De thuisbevalling

Het is uniek in Nederland dat je de mogelijkheid hebt om thuis te bevallen. Wij zijn opgeleid op te beoordelen of thuis bevallen veilig is en om te handelen in onverwachte situaties. Je mag thuis bevallen van 37 tot 42 weken zwangerschap.

Wanneer de bevalling is begonnen komt de dienstdoende verloskundige bij je kijken hoe de ontsluiting vordert. Afhankelijk van de bevindingen, wordt dan besloten of we blijven of een afspraak maken om op een later tijdstip terug te komen. 

Aan het eind van het ontsluitingstijdperk, bellen we de kraamverzorgster en zetten we alles klaar voor de bevalling. Wij blijven nog aanwezig tot ca. 1 uur na de bevalling. De kraamverzorgster daarentegen blijft nog wat langer om moeder en kind te verzorgen.

Doen er zich problemen voor tijdens of na de bevalling, dan raadplegen we een gynaecoloog of kinderarts. Soms moet je dan naar het ziekenhuis.  Zelden is het nodig dat je liggend vervoerd wordt. Toch vinden wij het voor dat geval absoluut noodzakelijk dat:

Er een raam zit (dat open kan uiteraard) aan de voorzijde c.q. straatzijde van je huis op de verdieping waar je gaat bevallen. Dit geldt uiteraard alleen voor de bevalling zelf, het kraambed kan je weer lekker in je eigen slaapkamer doorbrengen. Om problemen te voorkomen kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om in de woonkamer te bevallen.

De ziekenhuisbevalling

Bij een poliklinische bevalling "huur" je een verloskamer om te bevallen.  Wij komen eerst bij je thuis kijken hoe de ontsluiting vordert. Wanneer er voldoende ontsluiting is, ga je naar het ziekenhuis. Voor een bevalling in het ziekenhuis hoef je niet aan te melden. Wij nemen contact op met het ziekenhuis om jullie komst aan te kondigen ten tijde van de bevalling. 

Wel is het fijn als de juiste gegevens bekend zijn in het ziekenhuis zoals je adres en verzekering. Je kunt tijdens je zwangerschap al langs de inschrijfbalie van het ziekenhuis van voorkeur om ervoor te zorgen dat deze gegevens kloppen. 

Je dient zelf voor vervoer te zorgen. 

Wij zullen aangeven waar je je het beste kunt melden bij het ziekenhuis. Vaak is de spoedeisende hulpingang het makkelijkst te gebruiken. In de verloskamer / kraamsuites wordt je gezien door een kraamverzorgster of verpleegkundige die ons helpt bij het begeleiden van je bevalling. Wij komen in het ziekenhuis langs om de vordering te beoordelen. Wanneer dit nodig is, belt de verpleegkundige ons om te overleggen. 

Ruim voor de uitdrijving zullen wij (weer) aanwezig zijn in het ziekenhuis. De baring verloopt verder onder onze leiding, tenzij het nodig is je over te dragen aan de gynaecoloog. Bij een normaal verlopen bevalling mag je al snel weer naar huis, mits er kraamzorg is geregeld. 

Houd er rekening mee dat je bij de meeste zorgverzekeraars zelf een gedeelte meebetaalt aan een ziekenhuisbevalling op eigen verzoek.

Bevallen in geboortecentrum Sophia

Wanneer je kiest voor een bevalling in het geboortecentrum Sophia, is het verloop hetzelfde als bij een ziekenhuisbevalling. We komen eerst bij je thuis langs om de fase van de bevalling te beoordelen. In het geboortecentrum is het mogelijk om in een speciaal hiervoor ontworpen bad te bevallen. Ook kan in dit centrum gebruik worden gemaakt van lachgas tijdens de bevalling. Hierbij kan je eigen verloskundige de bevalling blijven begeleiden. Als er een medische indicatie ontstaat, terwijl je al in het geboortecentrum bent, zullen wij je moeten doorverwijzen naar een gynaecoloog. Uiteraard zullen we dan als eerste naar het Erasmus MC bellen, het geboortecentrum bevindt zich immers binnen de muren van dat ziekenhuis. 

Bevallen in kraamzorghotel Noord

Het is helaas niet mogelijk om in het kraamzorghotel te bevallen.

Bevallen met een plaatsindicatie

Als er een medische reden is waarom je in het ziekenhuis moet bevallen onder onze leiding, gelden dezelfde regels als bij de poliklinische bevalling. Het enige verschil is dat de bevalling volledig wordt vergoed.

Bevallen bij de gynaecoloog

Soms is het noodzakelijk dat de zwangerschapscontroles en de bevalling plaatsvinden onder leiding van de gynaecoloog. De kraambedcontroles kunnen dan wel door ons worden verricht. Aan het einde van de zwangerschap kun je je telefonisch aanmelden.  Wanneer je bent bevallen kun je ons bellen op het mobiele nummer, dan kunnen we afspreken wanneer we bij je langs komen.

In enkele gevallen is het, na overleg met de gynaecoloog, ook mogelijk om een gedeelte van de zwangerschapscontroles bij ons te volgen.