Wat betekent vaginaal bloedverlies in het begin van de zwangerschap?

Bloedverlies in de eerste maanden van de zwangerschap kan diverse oorzaken hebben. Een op de vijf à zes vrouwen verliest in het begin van de zwangerschap wat bloed. Veelal is het bloedverlies onschuldig en stopt het vanzelf. Een vaak voorkomende onschuldige oorzaak is de ingroei (innesteling) van de bevruchte eicel in de baarmoeder; dit gebeurt rond de 4e zwangerschapsweek. Ook kunnen afwijkingen aan de baarmoedermond zoals een poliep, een onschuldige slijmvlieswoekering, of een ontsteking (bijv. Chlamydia) leiden tot bloedverlies zonder dat dit de zwangerschap beïnvloedt. Na gemeenschap of (harde) ontlasting maar ook spontaan kan er licht bloedverlies optreden zonder duidelijke oorzaak. Dit heeft te maken met de goede doorbloeding van de baarmoedermond in de zwangerschap. Een zeldzame oorzaak is een buitenbaarmoedelijke zwangerschap.

In minder dan de helft van het aantal keren dat er bloedverlies optreedt is er sprake van een miskraam. De oorzaak van een miskraam is bijna altijd een afwijking in de chromosomen die toevallig is ontstaan bij de bevruchting van de eicel. Dit leidt tot een stoornis in de aanleg van de zwangerschap waardoor de zwangerschap niet verder kan groeien en wordt afgestoten. Een miskraam is niet te voorkomen.

Wat is de kans op een miskraam?

Een miskraam is een vaak voorkomend en natuurlijk verschijnsel: bij tenminste één op de tien zwangerschappen treedt een miskraam op. In Nederland krijgen jaarlijks 20.000 vrouwen een miskraam. De kans op een miskraam neemt toe met de leeftijd. Voor vrouwen beneden de 35 jaar is de kans ongeveer 1 op 10. Tussen de 35 en 40 jaar eindigt 1 op de 5 tot 6 zwangerschappen in een miskraam. Tussen de 40 en 45 1 op 3 en boven de 45 jaar de helft van de zwangerschappen.

Hoe verder?

Nadat een miskraam is vastgesteld d.m.v. echoscopie of door duidelijke symptomen wachten we een spontaan verloop af. Het bloedverlies zal ongeveer 5 - 10 dagen aanhouden, gepaard gaande met meer of minder pijn. Dit is afhankelijk van het stadium waarin de miskraam is ontstaan en de heftigheid waarmee je de miskraam ervaart. Wel willen we graag, ongeveer 1 week na de miskraam, een echo maken om de baarmoeder te controleren. We zullen je dan ook vragen daartoe contact met ons te houden. Als het bloedverlies niet binnen een week afneemt, je overmatig bloed verliest of andere klachten ontwikkelt, bel ons dan op het mobiele nummer: 06-46208244.

In principe mag je na een miskraam direct weer zwanger worden. Wel kan het voor de verwerking beter zijn even anticonceptie te gebruiken tot je weer aan een nieuwe zwangerschap toe bent. Ook dit is voor iedereen verschillend. Het is zeer begrijpelijk dat je bij een volgende zwangerschap wat onzekerder bent. Wanneer je dit graag wilt, kun je rond 8 weken via onze assistente  een vroege echo regelen. 

Meer informatie kun je terugvinden in deze folder