iedereen kan wonderen baren

De hielprik

Rond de vierde dag na de bevalling wordt bij de baby wat bloed afgenomen uit de hiel. In een laboratorium wordt dit bloed onderzocht om daarmee snel ernstige aandoeningen aandoeningen op te sporen. Snelle behandeling levert namelijk belangrijke gezondeheidswinst op.

De aandoeningen zijn niet te genezen, maar wel goed te behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen of met een dieet. Het is dan ook van groot belang voor de gezondheid van je kind dat je meedoet aan het onderzoek.

Deelname is echter niet verplicht! Wanneer je dit onderzoek niet wilt laten verrichten, kun je dit aan ons kenbaar maken. Bij de bloedafname wordt er in het kort een en ander uitgelegd over de test; tevens wordt je gevraagd of je het goed vindt dat het bloed dat eventueel overblijft gebruikt mag worden voor anoniem wetenschappelijk onderzoek.

Wanner de uitslag goed is, ontvang je geen bericht. Soms is de uitslag niet meteen duidelijk, dan is een tweede hielprik nodig. Een tweede hielprik gebeurt meestal binnen twee weken na de eerste hielprik. Wanneer deze uitslag goed is ontvang je ook geen bericht.
Als er iets wordt gevonden, hoor je dit binnen drie weken na het uitvoeren van de hielprik. www.rivm.nl/hielprik

Hieronder staan alle ziektes waar op geprikt wordt:
Erfelijke bijnierstoornis:
- Adrenogenitaal syndroom (AGS)

Schildklierafwijking
- Congenitale hypothyreoïdie (CH)

Erfelijke stofwisselingsziekte:
- Biotinidase deficiëntie (BIO)
- Galactosemie (GAL)
- Glutaar acidurie type 1 (GA-I)
- HMG-CoA-lyase deficiëntie (HMG)
- Homocystinurie (HCY)
- Isovaleriaan acidemie (IVA)
- Long-chain hydroxyacylCoA dehydrogenase deficiëntie (LCHAD)
- Maple syrup urine disease (MSUD)
- Medium-chain acylCoA dehydrogenase deficiëntie (MCAD)
- 3-methylcrotonyl-CoA-carboxylase deficiëntie (3-MCC)
- Multiple CoA carboxylase deficiëntie (MCD)
- Phenylktonurie (PKU)- Very long chain acylCoA dehydrogenase deficiëntie (VLCAD)

- Tyrosinemie

Erfelijke hemoglobine (ijzer)-afwijking:
- Sikkelcelziekte (SZ)
- Alfa- en Bèta-thalassemie